Projekty

Projekt sterowania ogrzewaniem, automatyki budynkowej (ID) to sztuka połączenia oczekiwań inwestora, możliwości technologicznych oraz założeń budżetowych. To, co jest końcowym wynikiem prac projektowych, to lista elementów składowych systemu, kolejności montażu oraz sekwencji uruchomienia.

To, co najważniejsze w projekcie to określenie programów, które automatycznie będą realizować wybrane czynności i reagować na pojawiające się zdarzenia – to właśnie ta cecha, po której można poznać naprawdę dobry system sterowania

Projekt zawiera także wytyczne dotyczące:

  • instalacji elektrycznej,
  • łącza komunikacyjnego do zdalnego sterowania,
  • integracji z innymi systemami automatyki w budynku (układy bramowe, ogrzewania, wentylacji).

Przydatne informacje: