Ile styropianu pod ogrzewanie podłogowe

Planując ogrzewanie podłogowe (elektryczne lub wodne) warto dobrze zaplanować rodzaj i grubość izolacji pod posadzką, która jest jednocześnie płytą grzewczą (grzejnikiem płaszczyznowym).

Zgodnie z normą PE-EN 1296-4:2009 opór cieplny izolacji termicznej ogrzewania podłogowego powinien wynosić:

  • 0,75 (m2 * K)/W dla izolacji na stropie nad ogrzewanym pomieszczeniem
  • 2,0 (m2 * K)/W dla izolacji na stropie nad pomieszczeniem nieogrzewanym
  • 2,25 (m2 * K)/W dla izolacji w przypadku podłogi na gruncie.

Przy współczynniku lambda = 0,04 W/(m * K) daje nam to minimalne grubości:

  • 3 cm izolacji nad ogrzewanym pomieszczenie,
  • 8 cm izolacji nad pomieszczeniem nieogrzewanym,
  • 9 cm izolacji dla podłogi na gruncie.

Są to wartości minimalne dla typowego budynku. Jeżeli budujemy dom energooszczędny w klasie NF15, to izolacja dla podłogi na gruncie powinna mieć grubość około 20cm dla strefy klimatycznej w naszym regionie.

Ograniczenie strat ciepła zależy nie tylko od grubości izolacji, ale także od jej jakości i typu.

Średnie wartości współczynnika przenikania ciepła dla różnych materiałów izolacyjnych:

Styropian EPS 'biały” 0,038-0,045 W/(m * K) – klasyczny styropian budowlany – cięty

Styropian EPS 'grafitowy” 0,030-0,035 W/(m * K) – cięty

Styropian XPS (Styrodur) 0,029-0,034 W/(m * K) – styropian wykonany poprzez tłoczenie gotowych płyt – zamknięto komórkowy – ma mniejszą nasiąkliwość i większą gęstość i odporność na ściskanie.

Pianka PUR (0,020-0,030) W/(m * K) – płyta z poliuretanu.

Z powyższego zestawienia widać, że stosując styropian XPS, można uzyskać izolację o tej samej skuteczności przy grubości mniejszej o 30%, zastosowanie płyty poliuretanowej pozwala zmniejszyć grubość izolacji prawie o połowę w stosunku do EPS

W praktyce dla ogrzewania podłogowego na gruncie bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie 10-13 cm styropianu EPS oraz wierzchniej warstwy z XPS o grubości 3-5 cm.

Poniżej prezentujemy uproszczony wykres sprawności ogrzewania podłogowego w zależności od rodzaju stropu, powierzchni podłogi i grubości izolacji;

Zobacz także:

Siatka zbrojeniowa do ogrzewania podłogowego